Dobrodošli

u Društvo Naša djeca Varaždin, mjesto prepuno dječje radosti i svakodnevnih doživljaja! Tu radimo, učimo, stvaramo, bavimo se raznovrsnim aktivnostima koje nam ispunjavaju slobodno vrijeme. Redovito slavimo dječje blagdane. Preko ljeta boravimo u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu.

Akcija ”Za osmijeh djeteta u bolnici”

U cilju humanizacije bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj je 1999. godine pokrenuta volonterska aktivnost pod nazivom „Za osmijeh djeteta u bolnici „.

Nositelji akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” su: Pedijatrijski odjel Opće bolnice Varaždin, Odsjek dječje kirurgije i Društvo Naša djeca Varaždin s mnogobrojnim volonterima koji svakodnevno u popodnevnim satima odlaze na odjele Pedijatrije i Dječje kirurgije i tako uljepšavaju djeci boravak u bolnici. Volonteri su mlade osobe – srednjoškolci koji stručno znanje stječu na seminarima, edukacijom, ali i uz pomoć stručne literature. Svakodnevno odlaze bolesnoj djeci u svoje slobodno vrijeme, i što je najvažnije, svoju ljubav poklanjaju mališanima u bolnici sa željom da dijete tamo ne doživi stres, već da mu bolnica bude ugodna sredina u kojoj će brzo ozdraviti.

Uz primjenu suvremenih medicinskih standarda, svakom se djetetu pristupa kao pojedincu prema vlastitim potrebama te se omogućava svakodnevni posjet roditelja bolesnom djetetu i boravak roditelja uz bolesno dijete i preko noći.

Zadatak je volontera Društva Naša djeca Varaždin osmisliti pedagoške i kulturno-zabavne sadržaje za djecu u bolnici, provoditi igru i aktivnost koju sama djeca odaberu i u njoj sudjeluju, ali i oplemenjivati bolnički ambijent..

Dječji odjel pedijatrije je 21. ožujka 2007. godine dobio prestižni naziv “Dječji bolnički odjel – prijatelj djece” i povelju “Za osmijeh djeteta u bolnici” koja je dodijeljena Društvu Naša djeca Varaždin kao zahvala volonterima za sudjelovanje u akciji.

30. ožujka 2010. godine i Odsjek dječje kirurgije Opće bolnice Varaždin dobiva počasni naziv “Odsjek dječje kirurgije – prijatelj djece”, a Društvo Naša djeca Varaždin za svoju volontersku angažiranost na odjelu dobiva povelju “Za osmijeh djeteta u bolnici” .

Veliko je to priznanje predanoj liječničkoj ekipi i medicinskim sestrama, kao i volonterima Društva Naša djeca Varaždin u humanizaciji djece na oba dječja odjela u Općoj bolnici Varaždin.