Dobrodošli

u Društvo Naša djeca Varaždin, mjesto prepuno dječje radosti i svakodnevnih doživljaja! Tu radimo, učimo, stvaramo, bavimo se raznovrsnim aktivnostima koje nam ispunjavaju slobodno vrijeme. Redovito slavimo dječje blagdane. Preko ljeta boravimo u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu.

Dječji forum

Što rade dječji forumi za prava djeteta u školi?

Obavljaju važnu dječju misiju u školi, svome gradu i u Društvu Naša Djeca Varaždin.

Zašto su forumaši važni u školi?

Jer su uključeni u sva zbivanja u svojoj školi, gradu, odlaze na susrete forumaša u Hrvatski Sabor, te na ljetne susrete forumaša.

Ostvaruju odgojno-humane zadatke

Forumaši se i zabavljaju

Djeco, učenici od 4. do 8. razreda,

Prijavite se za člana Dječjeg foruma svoje škole.

Sve o Dječjem forumu saznat ćete već na prvom susretu.

Članovi Dječjih foruma biraju se u Dječje gradsko vijeće svake godine povodom 20. studenoga – Dana Konvencije o pravima djeteta.

Svaka  dječja  aktivnost  organizirana  u Društvu Naša djeca temelji se na Konvenciji UN o pravima djeteta. Konvenciju su proučavali članovi Dječjih foruma   koji   su  bili organizirani u DND te na  III., V. i VII.  osnovnoj   školi, članovi Dječjeg gradskog vijeća u kojem su predstavnici varaždinskih osnovnih škola i Centra za odgoj i obrazovanje ”Tomislav Špoljar”.

Dječje gradsko vijeće u Varaždinu

Dječje gradsko vijeće osnovano je 20.studenoga 2004. godine kao asocijacija Grada Varaždina, na inicijativu Društva Naša djeca koje je preuzelo kompletnu brigu u ostvarivanju zamisli.
Dječji gradski vijećnici  redovito održavaju svoje sjednice i rade po zacrtanom programu rada.
Svake godine, na Dan donošenja Konvencije UN o pravima djeteta, 20. studenoga, DGV bira novi saziv iz redova svih forumaša  u gradu Varaždinu.
DGV imenuje i dječju gradonačelnicu (kasnije predsjednicu DGV) i zamjenicu/zamjenika

Dječje gradsko vijeće  uvodi u svoj rad parlaonice. Teme parlaonice su bile: obitelj je jedina funkcionalna,zagađivanja okoliša, mišljenja o životu slavnih, na teme iz obiteljskih odnosa roditelja i djece. Parlaonice su idealne za iznošenje mišljenja forumaša o pojedinim pitanjima iz života  djece u gradu Varaždinu.

Najuspješniji projekt Dječjeg gradskog vijeća je Spot o dječjim pravima.

Adresa DGV Varaždin:

Kralja P. Krešimira IV. 15/1
42000 VARAŽDIN
Tel: 043/320-588
e-mail: dnd.varazdin@vz.t-com.hr