Dobrodošli

u Društvo Naša djeca Varaždin, mjesto prepuno dječje radosti i svakodnevnih doživljaja! Tu radimo, učimo, stvaramo, bavimo se raznovrsnim aktivnostima koje nam ispunjavaju slobodno vrijeme. Redovito slavimo dječje blagdane. Preko ljeta boravimo u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu.

PREDŠKOLSKA RADIONICA

Cilj: Priprema djece za pravu školu, razvoj govora, motorike i socijalizacija.
Primarni ciljevi:

Zadovoljenje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja, utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, omogućava stjecanje iskustva o međusobnim različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj dijete pripada, upoznavanje sa osnovnim socijalnim vještinama, te stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole.

Osnovne zadaće:

osposobljavanje za prihvaćanje obveza koje će se uklopiti u buduće školske obveze,
poticanje spontanih ponašanja i izražavanje posebnih potreba,
otvorenost za prihvaćanje informacija,
otvorenost za učenje u među akciji s drugima,
otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka i ovladavanje sredstvima koja posjeduju te poruke.

Termini održavanja:

jutarnja: utorak i četvrtak od 11,00 do 13,00 sati
poslijepodnevna: srijeda i petak od 17,00 do 19,00 sati

Voditeljica:  Lana Žiher
Kontakt: 091 945 8451
e mail: lana.ziher@gmail.comOLYMPUS DIGITAL CAMERA