Dobrodošli

u Društvo Naša djeca Varaždin, mjesto prepuno dječje radosti i svakodnevnih doživljaja! Tu radimo, učimo, stvaramo, bavimo se raznovrsnim aktivnostima koje nam ispunjavaju slobodno vrijeme. Redovito slavimo dječje blagdane. Preko ljeta boravimo u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu.

Radionica njemačkog jezika

U radionici njemačkog jezika polaznici će se upoznati s jezikom na način koji se razlikuje od školskog načina učenja. Učenje će se odvijati u manjim grupama tako da će svaki polaznik doći do izražaja. U ovoj radionici glavne metode učenja biti će kroz igru, konverzaciju i imitaciju svakodnevnih situacija što je na kraju i najvažnije u svakom jeziku. Sve navedene metode biti će poduprte korištenjem suvremenih pomagala, npr. projektora kojim će se reproducirati kraći video sadržaji na njemačkom jeziku. Cilj radionice je sporazumijevanje i govor na njemačkom jeziku, a ne učenje teorijskih elemenata gramatičkih struktura koje jedva koristimo u vlastitom, a kamoli u stranom jeziku. Nije logično naučiti jezik, a ne znati ništa o njegovom podrijetlu i govornim područjima tako da ćemo u radionici obuhvatiti dio vezan uz njemačka govorna područja, odnosno tradiciju, običaje, znamenitosti itd. Ovakav način rada kroz igru, razgovor i glumu učenicima je daleko zanimljiviji i daje im mogućnost da nauče jezik na drugačiji način i stvara jako dobre temelje za daljnje napredovanje u govoru i pismu. Dob djece: od 7. do 15. godine života Termin održavanja: četvrtkom od 18,00 do 19,30 Voditelj: Denis Vujaklija – mag. educ. philol. germ. – mag. soc. Kontakt: denisvujaklija@outlook.com 098 988 7748